Obavještenje:

Obavještavamo naše pacijente da ambulante ZU SC "Euromedic" Banja Luka, uz pojačane mjere dezinfekcije, te sve mjere preporučene za suzbijanje infekcije, redovno nastavljaju sa svakodnevnim radom.

Ordiniraju:
- ORL ambulanta, dr Olivera Protić
- Internistička ambulanta sa UZV dijagnostikom, dr Momir Golub
- NMR dijanostika, dr Mehmed Bošnjak

Pregledi se zakazuju na tel.: 051/463-025 ili lično.
Napominjemo da sve preglede možete uraditi i na uputnicu izabranog doktora.







Ko može da obavi pregled u našoj ustanovi

U našoj ustanovi možete da obavite privatne dijagnostičke preglede ...

... ali i kao osigurano lice Fonda zdravstvenog osiguranja RS takođe možete da obavite neke od dijagnostičkih pregleda.

Procedura za osiguranike
MR pregledi

Da bi ste obavili pregled magnetnom rezonansom kao osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja RS obratite se sa ljekarskom uputnicom u filijalu Fonda kojoj pripadate, a po dobijanju rješenja koje glasi na zdravstvenu ustanovu Euromedic možete zakazati pregled.

Procedura za osiguranike
ostali pregledi

Za internističke i ORL preglede upitnicu daje doktor porodične medicine i pacijent direktno u našoj zdravstvenoj ustanovi zakazuje pregled. Za ove preglede NIJE POTREBNO ovjeravanje uputnica u Fondu, kao u slučaju MR pregleda.

Zakažite pregled

Sve informacije o pregledima kao i zakazivanje pregleda možete izvršiti telefonski na brojeve
051/463-025 i 051/463-422
svakim radnim danom
od 8-19 časova
i subotom od 09-12 časova




O ustanovi

Privatna zdravstvena ustanova Euromedic d.o.o. osnovana je početkom 1997. sa tadašnjim sjedištem u ulici Zmaj Jovina 18, gdje je sa radom počela ambulanta opšte prakse sa ultrazvukom i laboratorijom.

Ubrzo su sa radom počele i druge specijalističke ambulante kao što su internistička, kardiološka, ginekološka, ortopedska, i hirurška. Kako se djelatnost u polju medicine vremenom proširivala rasla je i potreba za medicinskim i nemedicinskim osobljem, a samim tim i za većim prostorom. Tako je 2000.-te godine djelatnost proširena i na novu lokaciju, ovaj put u vlastitom objektu u ulici Brace Potkonjaka 23.

 
 
 

Nudimo Vam sledeće preglede:

 • MR - MAGNETNA REZONANSA
 • INTERNISTIČKA ORDINACIJA
 • ORL ORDINACIJA
 • Ultrazvučna dijagnostika sa trodimenzionalnim mogućnostima


 • Holter EKG
 • Holter krvnog pritiska
 • Audiometrija
 • Timpanometrija
 • Laboratorijske usluge

Termini specijalističkih pregleda

U našoj ustanovi ordinira veći broj specijalista.

Preglede možete zakazati svakim radnim danom
i subotom na telefone:

051/463-025 i 051/463-422




Ponedeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
dr Momir Golub, internista 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00
dr Protić Olivera, spec. otorinolaringolog od 8:30 od 8:30 od 8:30 od 8:30 od 8:30
dr Mehmed Bošnjak, spec. radiolog (MR-skener BANJA LUKA) od 9:00
do 16:00
od 9:00
do 16:00
od 9:00
do 16:00
od 9:00
do 16:00
od 9:00
do 16:00

Magnetna rezonansa

O PREGLEDU

 • Magnetna rezonansa se koristi u radiološkoj dijagnostici od sredine 70-tih godina.
 • MR skener ima sve značajniju ulogu u otkrivanju mnogih oblika kancera, mamografiji i u dijagnostici kod sportskih povreda.
 • Pregled MR skenerom je jedan od najkvalitetnijih dijagnostičkih pregleda.
 • Danas se u svijetu koristi više od 10.000 MR skenera.
 • Rezultat pregleda magentnom rezonancom je "MR sken" (slika) dobijena obradom elektromagnetnih talasa.
 • Slika organa dobijena pregledom je veoma jasna i prikazuje i eventualne patološke promjene na organu. Na slici se jasno mogu razlikovati: tkivo, tekućina, hrskavica, ugrusci, krvarenja, ...
 • Za razliku od slike dobijene pregledom na CT skeneru na MR skenu se mogu uociti i hemijske i fizikalne karakteristike tkiva.
 • MR obezbjeđuje odličan kontrast detalja koji potiču od tkiva slične gustine.
 • MR skener koristi magnetnu energiju i radio talase za dobijanje slika sa poprečnim presjecima organizma.
MR angiogram bubrega i aorte
MR angiogram bubrega i aorte

MR snimak koljena pokazuje prazninu
MR snimak koljena pokazuje prazninu

MR snimak glave i vrata
MR snimak glave i vrata

 
Dijagram prikazuje osnovne tri virtualne ravni
Slike koje se dobiju pregledom prikazane su u tri osnovne ravni, a moguće je dobiti i kombinacije ova tri prikaza.



KADA SE IZVODI ?

Magnetna rezonansa koristi se za pregled:

 • glave - mozga
 • kičme
 • zglobova
 • glave i vrata
 • grudnog koša
 • karlice
 • krvnih sudova glave i vrata
 • abdomena (jetra, žuč, gušterača, bubrezi, nadbubrežna žlijezda, limfni čvorovi)

VAŽNE NAPOMENE

 • osobe sa gelerima, pace-makerom ili sa metalnim kopčama ne smiju na MR pregled
 • pacijent tokom pregleda ne smije imati nikave metalne dijelove: proteza, sat, ...
 • svaki metalni predmet bi tokom pregleda usljed jakog magnetnog polja mogao de se pokrene i izazove oštećenje tkiva
 • MR pregled mogu raditi trudnice i mala djeca
 • nema poznatih štetnih dejstva tokom i nakon MR pregleda



TOK PREGLEDA

 • Pregled obavljaju radiološki tehničar i specijalista radiolog.
 • Prije pregleda pacijent sa sebe uklanja sve metalne predmete.
 • Prije pregleda tehničar priprema pacijenta.
 • U MR skener pacijent ulazi ležeći.
 • Tokom pregleda pacijent je u osvijetljenom prostoru.
 • Moguće je da u toku pregleda neko bude prisutan uz pacijenta.
 • Tokom pregleda povremeno se javlja buka koju pravi sam aparat a kod pacijenta može da se pojavi i strah od zatvorenog prostora. Pacijent prije pregleda može da popije sedativ.
 • Pregled traje 30-90 minuta.
 • Po potrebi se u toku pregleda pacijentu može dati kontrast koji omogućava dobijanje jasnijih snimaka.



REZULTATI PREGLEDA

 • Nalaz pregleda (očitanje dobijenih snimaka) piše specijalista radiolog.
 • Pacijent dobija nalaz i snimke neposredno nakon pregleda.

CIJENE PREGLEDA MAGNETNOM REZONANSOM
(podaci o cijenama ažurirani 01.01.2019.)
Cijena pojedinačnog pregleda na magnetnoj rezonansi iznosi
299.50 KM bez kontrasta, odnosno 361.50 KM sa kontrastom.
O davanju kontrasta odlučuje doktor u toku pregleda.








UZV kabinet
Internistički pregledi

DOPPLER PERIFERNIH VENA je ultrazvučna dijagnostika prikaza vena u realnom vremenu. Pregledom se prikazuju dubinske i površinske vene nogu, karlice, donja šupljina i vene ruku. Najvažnije područije primjene ultrazvuka je otkrivanje dubinskovenske tromboze nogu, pošto je ona glavni uzrok nastajanja plućne embolije koju karakteriše visok mortalitet. Važno je naglasiti da čak oko 65% dubinsko venskih tromboza su klinički tihe bez lokalnih simptoma.

OSTALE INDIKACIJE ZA ULTRAZVUČNI PREGLED:

 • procjena prohodnosti dubokih vena kod pripreme za operaciju površinskih vena
 • praćenje terapije nakon dijagnostikovanja dubinsko-venske tromboze
 • procjena proširenosti površinskog tromboflebitisa
 • dijagnostika posttrombotskog sindroma


U Zdravstvenoj ustanovi EUROMEDIC pregled se izvodi rutinski na savremenom UZV aparatu PHILLIPS EnVisor.






ORL ambulanta

U kompletno opremljenoj ORL ambulanti mogu se dijagnostifikovati i liječiti problemi uha, grla, nosa i sisnusa kod djece i odraslih.

U našoj ambulanti se vrši:

 • Pregled specijaliste otorinolaringologa
 • Otomikroskopija
 • Timpanometrija
 • Tonalna audiometrija (snimanje sluha)
 • Kalorijsko ispitivanje (ispitivanje čula za ravnotežu)
 • Alergijsko testiranje



Laboratorijske pretrage

 
Nudimo Vam sljedeće laboratorijske pretrage:


1. Hematološke pretrage
KKS
DKS
SE
VK-VZ-TR

2. Biohemijske pretrage
ŠUK
UREA
HOLESTEROL
TRIGLICERIDI
HDL HOLESTEROL
LDL HOLESTEROL
AST/ALT
UKUPNI BILIRUBIN
DIREKTNI BILIRUBIN
KREATININ U SERUMU
ŽELJEZO
TIBC
ALKALNA FOSFATAZA
ALFA AMILAZA SERUM
ALFA AMILAZA URIN
MOKRAĆNA KISELINA SERUM
GAMA GT

3. Analiza urina

4. CRP

5. HELICO TEST

6. ASTO