O pregledu

 

 • Magnetna rezonanca se koristi u radiološkoj dijagnostici od sredine 70-tih godina.
 • MR skener ima sve značajniju ulogu u otkrivanju mnogih oblika kancera, mamografiji i u dijagnosticiranju kod sportskih povreda.
 • Pregled MR skenerom je jedan od najkvalitetnijih dijagnostičkih pregleda.
 • Danas se u svijetu koristi više od 10.000 MR skenera.
 • Rezultat pregleda magentnom rezonancom je "MR sken" (slika) dobijena obradom elektromagnetnih talasa.
 • Slika organa dobijena pregledom je veoma jasna i prikazuje i eventualne patološke promjene na organu. Na slici se jasno mogu razlikovati: tkivo, tekućina, hrskavica, ugrusci, krvarenja, ...
 • Za razliku od slike dobijene pregledom na CT skeneru na MR skenu se mogu uociti i hemijske i fizikalne karakteristike tkiva.

   

   

   

  MR angiogram bubrega i aorte
  MR angiogram bubrega i aorte

  MR snimak koljena pokazuje prazninu
  MR snimak koljena pokazuje prazninu

  MR snimak glave i vrata
  MR snimak glave i vrata

   

 • MR obezbjeđuje odličan kontrast detalja koji potiču od tkiva slične gustoće.

 • MR skener koristi magnetnu energiju i radio talase za dobijanje slika sa poprečnim presjecima organizma.

  Dijagram prikazuje osnovne tri virtualne ravni

  Slike koje se dobiju pregledom prikazane su u tri osnovne ravni, a moguće je dobiti i kombinacije ova tri prikaza.

   

 • MR skener

Skener centar

Euromedic
IMAGING CENTRE
Magnetna rezonansa

 

Adresa:

Banja Luka MRI
Brace Potkonjaka 23
naselje Obilićevo

Informacije / narudžbe
tel. 051/463-025

 

( MR u saradnji sa
"INSTITUTOM ZA ONKOLOGIJU"
Sremska Kamenica )